teszt2
Gyergyószék Képviseleti Iroda
Cimlap

Sajtóközlemény

A Gyergyószék Képviseleti Iroda megdöbbenéssel értesült róla, hogy egyik alapító tagjának képviselője, Mezei János polgármester úr, az elmúlt héten előzetes letartóztatásba került. Több éves együttműködésünk során a polgármester úr minden esetben a város érdekeit képviselte, így elképzelhetetlennek tartjuk a vád helytállóságát. Bízva a hatóság jogszerű és mielőbbi intézkedésében, a GYERKI együttérzéséről és támogatásáról biztosítja Mezei János polgármester urat és családját!

http://ots.mti.hu/hirek/105505/gyergyoszek_kepviseleti_iroda_kozhasznu_nonprofit_kft_sajtokozlemenye

2015. 03. 23.
Hírek

Átadták a gyergyószentmiklósi Mecénás-díjat

Bő három év kemény munkáját ismerték el a hétvégén. Mindezt egy díj formájában 2014 december 6-án a gyergyószentmiklósi városnapok alkalmával. A Mecénás-díjat Mezei János polgármester úr adta át a város felvirágoztatásáért és előrehaladásáért tett megfeszített munkájuk elismeréseként Eötvös Györgynek, Balogh Sándornak, és az általuk létrehozott szervezetnek a GYERKI-nek. Eötvös György elmondta igaz, hogy hárman kezdték el a munkát, de Mezei János polgármester úr nélkül sem sikerülhettek volna az eddig elért eredmények, így ez a díj őt is illeti. A díjazottaknak ezúton is gratulálunk, további sokéves sikeres együttműködést kívánunk a GYERKI-nek és a polgármesteri hivatalnak. A videóban Eötvös György mond beszédet.

2014. 12. 09.
Hírek

A Fejedelem jött, látott és győzött, avagy hazaérkezett és hatalmas közönségsikert aratott Rákóczi Gyergyóban

Erdélyi ősbemutatón léptek színpadra a Fejedelem című musical színészei. Moravecz Levente a Rákóczi szabadságharcról szóló darabja "hazaérkezett" Gyergyószentmiklósra, amit a városvezetés a GYERKI-vel karöltve valósított meg.

 

videó: www.hir3d.hu

Moravetz Levente - Balásy Szabolcs - Horváth Krisztián: A Fejedelem című rock musicalje, a fennállásának 3. születésnapját ünneplő Gyergyószék Képviseleti Iroda (GYERKI) kulturális adományként érkezett Gyergyószentmiklósra. Az erdélyi ősbemutatóra a II. Gyergyói Nyári Kulturális Fesztivál keretében Gyergyószentmiklóson az Orbán Balázs téren került sor július 12-én, szombaton este nyolc órától.

Balogh Sándor a GYERKI alapító tagjaként elmondta, hogy a Gyergyószék Képviseleti Iroda életében az idei esztendő egyik legnagyobb és legfontosabb eseménye a Fejedelem című rock musical erdélyi ősbemutatója, amely II. Rákóczi Ferenc életéről és dilemmáiról szól.

A darab Erdélyben való bemutatását azért tartotta kiemelten fontosnak, mert úgy gondolja, hogy minden nemzet úgy tekinthet csak a jövőbe, ha megismeri a múltját. Reményét fejezte ki arra vonatkozólag, hogy a mai fiatalokhoz a zenén keresztül könnyebben eljut és érthetővé válik az a mondanivaló, amelynek ma is aktualitás van, s az elmúlt háromszáz esztendőben mindvégig meghatározta nemcsak Magyarország, hanem Erdély mindenkori politikáját és történelmét is. Úgy gondolja, hogy ennek a musicalnek a bemutatása nemcsak a két ország kapcsolatában fontos mérföldkő, hanem fontos szerepet tölt be a nemzettudat feltámasztásában és táplálásában, ami elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy a magyarságnak jövője legyen.

Eötvös György a GYERKI társalapítója elmondta: "Minden nemzetnek szüksége van olyan eseményekre, amelyekre büszke tud lenni. Talán a határon túli magyaroknak még inkább szükségük van a nemzet hőseire, a nemzeti szimbólumokra. II Rákóczi Ferenc életének a darabban bemutatott szakasza olyan esemény, amiről úgy gondoljuk, megfelelő fogadtatásra talál a gyergyóiak körében".

Mezei János, Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város polgármestere a város nevében köszönte meg a GYERKI-nek, kiemelten Balogh Sándor társtulajdonosnak, Gyergyószentmiklós tiszteletbeli gazdasági nagykövetének az ajándékot. "A kulturális adománnyal egy olyan lehetőséget teremtettek, ami igényes szórakozást nyújt, történelmi tartalma egy jel és példa lehet Gyergyószentmiklós számára".

"Hazaérkezett A Fejedelem" - összegezte Moravetz Levente, a rock musical rendezője, producere, szövegírója a gyergyószentmiklósi bemutató kapcsán. Az egri Gárdonyi Géza Színház társulata és az Agria Játékok Közhasznú Nonprofit Kft. közös produkciója a 2011-es magyarországi bemutató után már számos előadást megért, Magyarország határai túl azonban szombaton este Gyergyószentmiklóson játszották először. A "Kárpátok közötti" helyszín anyaországi nézőket is vonzott az előadásra.

"Ezen az estén hazaérkezett az előadás, teljesült a szívem vágya". Ezekkel a szavakkal köszöntötte az erdélyi ősbemutatóra összesereglett nézőkkel Moravetz Levene. II. Rákóczi Ferenc szellemiségének, személyiségének üzenete örök érvényű, ám amit ma különösen komolyan kellene vennünk, az az egység, az egymás szeretete, az egymásért élni és halni képesség, a közös célért való küzdés. ˝Lesz még idő, amikor a világ elmondja, hogy élnek még magyarok, de ez a nemzet vagy most lesz független és szabad, vagy a történelme során mindig behódolni kényszerül valakinek. Ez az eredeti mondat Rákóczitól, elhangzik a darabban, és ez a mai napig torokszorítóan szólal meg, nagyon komolyan kellene venni"- véli a darab írója, rendezője.

A parádés szereposztással játszó közel száz főt felvonultató stábnak nem kellett csalódnia, a közönség hatalmas üdvrivalgással és vastapssal fejezte ki tetszését. Többeket könnyekig meghatott az előadás.

2014. 07. 16.
Hírek

Három éves a Gyergyószék Képviseleti Iroda

Három éve alakult a Gyergyószék Képviseleti Iroda (GYERKI), ezzel Gyergyószék kitárta kapuit a nagyvilág felé. A Gyergyói-medence látványosságainak, hagyományainak a megismertetése, a régió turizmusának fellendítése illetve a hazai érdeklődők tájékoztatása az iroda elsődleges célja.


Az irodát működtető nonprofit kft.-t magyarországi vállalkozók valamint Gyergyószentmiklós önkormányzatának közös akarata hozta létre. A szervezet nonprofit, az elmúlt három év során magánvállalkozók saját forrásból finanszírozták működését. A GYERKI eddig tucatnyi karitatív és kulturális eseményt támogatott, valamint nagymértékben hozzájárult Gyergyószentmiklós turisztikai adatbázisának létrehozásához és más gazdaságélénkítő kapcsolatok kialakulásához.

Ez alkalomból Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának munkatársai képviseletében Madaras Szidónia és Dr. Gereöffy Imola, egy-egy a GYERKI elmúlt három évének eseményeit megörökítő emlékalbumot és ünnepi tortát adott át  Eötvös György társalapítónak és Mezei Jánosnak Gyergyószentmiklós polgármesterének a Fejedelem című rock musical erdélyi ősbemutatója előtt.

 

2014. 07. 16.
Hírek

Erdélyi ősbemutató: a Kárpátok közé jön A fejedelem

 

 

 

 A  Kárpátok közé, Erdélybe jön A fejedelem, az egri Gárdonyi Géza Színház társulata és az Agria Játékok Közhasznú Nonprofit Kft. közös produkciója. Moravetz Levente ? Balásy Szabolcs ? Horváth Krisztián történelmi musicalje II. Rákóczi Ferenc életét kíséri végig a szabadságharc alatti időben. Az erdélyi ősbemutatóra Gyergyószentmiklóson az Orbán Balázs téren kerül sor július 12-én, szombaton este nyolc órától, a II. Gyergyói Nyári Kulturális Fesztivál keretében. A rendezvény főszervezője a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ és Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város Önkormányzata. Főtámogató a GYERKI (Gyergyószéki Képviseleti Iroda).

Magyarországon már sok előadást megért, Erdélyben azonban először kerül bemutatásra A fejedelem című történelmi musical. Moravetz Levente, a darab rendezője úgy értékeli, a nagy magyar történelmi események megérdemlik a figyelmet. A Fejedelem című musical a szabadságharc látleletét alkotja meg, mely bár elbukott, azért a legnagyobb magyar sikertörténet.
A mű felvezetése bőven a szabadságharc kitörése előtti időbe röpíti a nézőt. Megtudjuk, hogy az 1640-es években egy Morvaországból vallásáért kiüldözött protestáns lelkész csodálatos égi jelenéseknek lett szemtanúja. Látomásait 1657-ben ki is adta s azokban megjövendölte az Ausztria-ház bukását s dicsőséget jövendölt a Rákóczi-háznak. Drabicius Miklós jóskönyve nagy népszerűségre tett szert. A második kiadást a híres Comenius Ámos rendezte sajtó alá, s egy példányt az amsterdami kiadó XIV. Lajosnak is megküldött. Drabicius életével fizette meg vakmerő látomásait, az eperjesi vértörvényszék előbb kezét, majd fejét vágatta le. Ez az előjátéka A fejedelem című musicalnek, mely átfogó képet nyújt a Rákóczi-szabadságharcról és amely történelmi eseménnyel méltánytalanul keveset foglalkozik a magyar színházirodalom. Bemutatja a nagyhatalmak kegyetlen és kérlelhetetlen taktikázását, amelyek egy nemzet sorsával játszottak hideg fejjel, kíméletlenül, saját érdekük szerint.

"Cum Deo pro Patria et libertate"

Rákóczi hitvallásában így fogalmazott: ?Ki a világ előtt fejedelem, a te színed előtt por és féreg vagyok?? Mert ki lehet ellenem, ha te velem vagy, és ki lehet mellettem, ha te elhagysz??
Egész életével a Habsburg-birodalomtól különváló, önálló, független, központosított új Magyarország felépítésén fáradozott, mind diplomáciai és katonai, mind pedig gazdasági-társadalmi és kulturális téren. Tollal és karddal harcolt a szabadságért, a nemzeti összefogásért és egységért. Államférfi, hadvezér, művelődéspolitikus, diplomata, író, társadalmi és vallási bölcselő volt egyszemélyben. Már kortársai körében is nagy tisztelet övezte a ?haza atyjának? karizmatikus egyéniségét, valóságos Rákóczi-kultuszt teremtve ezzel. Nála a személyes sors s a nemzeti ügy tökéletes összhangban volt; kizárólag népe fölemelkedésével együtt akart boldogulni, s nemes küldetésének bukása okozta önnön tragédiáját is. Mindvégig vallási toleranciára, a felekezeti viszályok kiegyenlítésére törekedett, kerülte a zsarnokságot, a fölösleges erőszakot; ha szükséges volt, büntetett ugyan, de kegyes és igazságos volt, mértékletes és méltóságos. Mélységes hit, törhetetlen hazafiság, vitézi morál, továbbá emberszeretet, hűség, bölcsesség, kötelességtudás és önzetlenség jellemezte. Ugyanakkor elemző, önfeltáró, vívódó és szenvedélyes alkat volt. Messze előre látta, hogy az egyes társadalmi osztályok közti éles ellentéteket fel kell oldani, sőt azt is, hogy a közép-európai (ha úgy tetszik: Kárpát-medencei) népek csupán együtt vihetik valamire, mert a gyűlölködés és marakodás csak a pusztulásukhoz, elsöprésükhöz vezethet.

"Nehézségeken át győz az erény"

Rákóczi szemlélete a mai modern világunkban is aktualitással bír, a szerzőhármas éppen ezért úgy gondolta, meg kell emlékezni egy olyan magyar emberről, akinek törekvéseit a mai napig zászlóira tűzték, tűzik azok, akik szebbet és jobbat akartak ennek az országnak.
Kormányzó fejedelemünk a magyarság szemében ma is tisztalelkű és becsületes vezetőként él tovább, mivel a szatmári békekötés után a felkínált közkegyelmet nem volt hajlandó elfogadni, és végig kitartott a magyar függetlenség ügye mellett.
Reménység volt a neve a nép körében, őt várták, benne bíztak még akkor is, amikor hamvai a török föld hantjai alatt nyugodtak. Emléke, nagysága az idők távlatában sem vált kisebbé. Neve összeforrt a magyarság szabadságtörekvéseivel.
"Nem félek kinyilatkoztatni ..., hogy egyedül a szabadság szeretete és a vágy, hazámat felmenteni az idegen járom alól, volt a célja minden tettemnek. Ha számkivetésbe megyek, megmarad a remény, mert utolsó leheletemig megőrzöm a nép szeretetét, a mely a nép szívében mindig élni fog irántam."

A Fejedelem musical tehát az ő történetét hozza el nekünk a múltból, részeseivé téve minket annak a harcnak, melyet értünk vívtak azért, hogy mi is hasonló hittel állhassunk szembe jövőnk nehézségeivel.

Eddigi sajtómegjelenések:

http://www.erdon.ro/erdelyi-osbemutato-a-karpatok-koze-jon-a-fejedelem/2585023
http://civil-gyergyo.ro/kultura/2281-a-fejedelem-erdelyi-osbemutato--ii-gyergyoi-nyari-kulturalis-fesztival.html
http://gymk.ro/index.php/hu/esemenyek/173-a-fejedelem-erdelyi-osbemutato-ii-gyergyoi-nyari-kulturalis-fesztival
http://nemtv.ro/?p=9610
http://kulturfeszt.ro/index.php/a-fejedelem
https://www.youtube.com/watch?v=siteXPM0FwA
http://www.fenytv.ro/fenypont/fenypont-2014-junius-25-szerda.html
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/kulturfesztre-keszul-gyergyoszentmiklos

 

 

 

 

 

 

2014. 07. 01.
Hírek

Életeket mentő adomán

Alig több mint egy hete, a jótékonysági célt is szolgáló Anna-bál alkalmával vehették át a vöröskeresztesek azt a mentőautót, melyet a Gyergyószéki Képviseleti Iroda (GYERKI) adományozott a segítő szervezet gyergyószentmiklósi egységének. Az azóta eltelt pár nap alatt bebizonyosodott, jó helyre érkezett a felajánlás, az amúgy is igen aktív önkéntesek életmentő munkáját teszi hatékonyabbá a jármű.

voroskereszt_mento 001_b

Bár még nem teljesen felszerelt, a mentőautóval sokkal könnyebbé vált az elsősegélynyújtás. A gyors beavatkozás sokszor életet menthet, s bár nagyon súlyos esetünk még nem volt, sokat segített a sérültellátásban az, hogy a baleset helyszínére rövid időn belül ki tudtunk szállni? utal egy koponyasérülés esetén történt elsősegélynyújtó közbelépésre Vasile Micu, a Vöröskereszt helyi kirendeltségének vezetője. Tájékoztatása szerint a betegszállító autót egyelőre Gyilkostó üdülőtelepen használják, ahol naponta öt-hat személy szorul a vöröskeresztesek ellátására. A jármű nem pótolhatja a hivatásos mentőket, ezért,  sürgős kórházi ellátásra szoruló személyek esetében az önkéntesek megteszik a szállításhoz szükséges további lépéseket.

Felszerelésekre van szükség

A használt, ám teljesen felújított Toyota Hiace típusú, 4x4 kerékmeghajtású jármű felszerelése még hiányos. A benne lévő hordágy, illetve kerekes szék a betegszállításban jelent hatalmas segítséget, az elsősegélynyújtás hatékonyabbá tétele érdekében azonban további kellékek szükségesek. A hivatásos mentős asszisztensként dolgozó Vasile Micu szerint az elsősegélynyújtáshoz hiányzik egy, a kötszerek, gyógyszerek tárolására alkalmas szekrényke, egy speciális merevítő, egy vákuummatrac és egy automata újraélesztő gép.

Saját zsebből vesszük az üzemanyagot, ez természetesen megterhelő. Ennek ellenére nagyon hálásak vagyunk az adományozónak, mondja Micu, aki a jármű hasznáról beszélve azt is a pozitívumok közé sorolja, hogy használata által könnyebbé vált az önkéntesek kijutása a gyilkostói elsősegélynyújtó egységhez. A vöröskeresztesek tervezik, hogy a jármű és a még beszerzendő felszerelések által olyan településeken is tudnak egészségügyi ellátást nyújtani, ahol nincs orvosi rendelő. Segélynyújtásra, akárcsak eddig, a továbbiakban is készen állnak a városi tömegrendezvényeken. Továbbá olyan rendezvényeken is vállalnak szolgálatot, amiken nem kötelező a hivatásos mentők jelenléte. Ilyen jellegű megkereséseket a 0740083614-es telefonszámon várnak.

A vöröskeresztesek az adományozó iroda nevének és a támogató gyergyószentmiklósi önkormányzat feltüntetésével kívánták kifejezni köszönetüket a mentőautóért. Ennek kivitelezési költségeit az önkormányzat vállalta.

Székelyhon.ro - Pethő Melánia

2012. 08. 09.
Hírek

Hagyományőrző diáktábor Gyergyószentmiklóson

A Psyhodinamic munkacsoport által  szervezett programok ez úttal a  Hétvirág Panzióban és Gyergyószentmiklós környékén  zajlanak. A hagyományőrző tábor résztvevői bepillantást nyerhetnek a vidék szépségeibe és kultúrájába, ízelítőt kapnak a még fennmaradt kézműves mesterségek fortélyaiból, megismerkedhetnek az itt élő barátságos emberekkel. Az együtt töltött napok alatt a táborozók tanulságos csoportfoglalkozásokon és előadásokon is részt vehetnek.

http://www.psyhodinamic.ro/

2012. 07. 01.
Események

Csárdásrekord Gyergyószentmiklóson!

Idén, 2012-ben megszeretnénk dönteni egy táncrekordot. Mégpedig a mi szívünkhöz oly közelálló táncformában, a csárdásban. Lelkes segítség szükségeltetik, hogy ez megvalósulhasson. Ha úgy érzed, hogy van egy kis időd a gyergyóiakat összefogni ilyen formában, és szívesen segítenél ennek megszervezésében, akkor jelentkezz az alábbi e-mail címen: rekord@gyergyoicsardas.ro

Kapcsolódj be, segíts és szórakozz!

Jelentkezési határidő: 2012 június 30.

2012. 07. 01.
Események

Egy éves születésnapját ünnepli a GYERKI iroda

2011. július 4-én, egy éve alakult a Gyergyószék Képviseleti Iroda (GYERKI), Budapest belvárosában, ezzel Gyergyószentmiklós kitárta kapuit a nagyvilág felé. A Gyergyói-medence látványosságainak, hagyományainak, szokásainak a megismertetése és ezáltal a régió turizmusának, Erdély ezen környékének a fellendítése illetve a magyar főváros érdeklődőinek tájékoztatása volt az elsődleges célja az irodának, amely a XIII.-ik kerületi, Visegrádi utca 9 szám alatt, várja az odalátogatókat. Egy Pont, ahová betérhetnek a Gyergyószentmiklósról érkező vagy oda tartó emberek és felmerülő kérdéseikre valamint problémáikra választ kaphatnak. Az irodát működtető nonprofit kft.-t magyarországi vállalkozók valamint Gyergyószentmiklós önkormányzata hozta létre. A budapesti vállalkozóknak csupán érzelmi kötődése van Gyergyószentmiklóshoz, de mégis úgy érzik, érdemes szolgálatába állni ennek a városnak. Bár a szervezet nonprofit (olyan szervezet, amelynek nem haszonszerzés a célja) és az elmúlt egy évet a vállalkozók saját forrásból finanszírozták, a GYERKI mégis eredményes évet tudhat maga mögött, hiszen: - működtet egy irodát Budapest belvárosában - támogatja Gyergyószentmiklós turisztikai koncepcióját - a Magyarországon élő Gyergyószentmiklósiaknak klubbot működtet, GYERKI Pont névvel - támogatta a Gyergyószentmiklósi Városnapokat 350 liter forralt borral - megszervezte a budapestia Nagyvásárcsarnokban az Erdélyi Napokat - Gyergyó az én városom címmel rajzpályázatot hirdetett - szemeteszsákokkal és kesztyűkkel támogatta a Let's do it Romania! keretén belül megszervezett gyergyószentmiklósi várostakarítást - segítette két gyergyói kisdiák utazását, akik Budapesten a Tudományos Diákkör Országos Konferenciáján vettek részt A GYERKI iroda a jövőben is áll Gyergyószentmiklós szolgálatában! Szívügyének tartja - Eötvös György szavait idézve "e kincses doboz rejtett értékeit megismertetni az anyaországgal is".

2012. 07. 01.
Hírek

Hagyományok útja Csomafalván

A gyergyócsomafalvi hagyományos mesterségekkel foglalkozókkal ismerkedhetnek a településre betérő turisták, miközben a falu jellegzetességeit is megtekinthetik, házi kenyeret, borvizet kóstolhatnak. A hagyományok útja nevet viselő program a falunapok keretében megnyíló turisztikai információs központ szolgáltatásai közé fog tartozni.

kenyer1_b

A hagyományos házi kenyerek fatüzelésű kemencében sülnek.

Több panziótulajdonossal beszélve rájöttek, hogy azok a vendégek, akik betekintést nyerhettek a település kultúrájába, gyakran visszatértek, magyarázta Borsos Enikő, a turisztikai iroda munkatársa, a program ötletgazdája. Az elképzelés arra irányul, hogy valamilyen módon több napon át itt tartsák a turistákat, ne csak egy-két éjszaka erejéig tartózkodjanak a faluban. Amellett, hogy turisztikai szempontból érdekességnek számítanak a helyi hagyományok, régi mesterségek, az idelátogatók betekintést nyerhetnek, honnan indult, hogyan alakult ki ez a kultúra fejtette ki a program hasznosságát. Nem csak borvizünk, házi kenyerünk, vallásos ünnepekhez kötődő hagyományaink vannak, hanem vannak kovács- és ácsmesterek, szövő nénik, hangszerkészítők, akiket meg lehet keresni, segítségükkel be lehet mutatni a helyi hagyományos mesterségeket mondta.

Séta, látogatás, kóstolás

Az elképzelés szerint a falumúzeumban indulna a hagyományokkal való ismerkedés, ami a régi községháza, mai óvoda épületében van kialakítva. Szőcs Margit magyartanárnő kezdte gyűjteni diákjaival a régi, csomafalvi használati tárgyakat, bútorokat, többek közt Köllő Miklós szobrász állítólagos bölcsője is megtalálható itt. A múzeumban elmesélnék a turistáknak a falu keletkezésének történetét, a tárgyak révén bemutatnák, hogyan éltek, dolgoztak az akkori emberek, tudtuk meg Borsos Enikőtől. 

Ezt követően a falu bejáratától kezdve sétára vinnék a vendégeket, amely során megnézhetnék a régi székely kapukat, házakat, az Alfalu felőli bejárattól nem messze levő régi gőzmalmot is. Közben ismertetik a látnivalóhoz kapcsolódó történelmi vonatkozású információkat is. A falunézés közben meglátogatnák a hagyományos foglalkozásokat űző mesterembereket. A tervek szerint ács-, kovácsmester, kenyérsütő, székelyharisnya- készítő, hangszerkészítő, méhész munkájával ismerkednének. Mindeközben hagyományos alapanyagokból készült házi kenyeret, és csomafalvi borvizet is kóstolhatnának a vendégek.

Csomafalvi pityókából hagyományos házi kenyér

Meglátogattuk a hagyományok útjának egyik állomását, betértünk a Szentmiklós utcában levő Jánosiék kenyérsütödéjébe. A közel háromszáz fokon lángoló kemencék mellett nem volt hiány a melegből, de a családias hangulatból és a jókedvből sem. Jánosi Tibortól megtudtuk: 2004-ben fogott neki édesanyja, akkor még egy kisebb kemencében, a kenyérsütésnek. Idővel nőttek az igények, így bővítették a családi vállalkozást, nagyobb kemencéket alakítottak ki, pékséget hoztak létre. A jelenlegi formáját három éve kapta meg a sütöde, két, fával fűtött kemencében felváltva egy átlagos nap is negyven kenyeret sütnek. 

kenyer2_b
Az ínycsiklandó illatú kenyerek nagyanyáink által használt recept alapján, adalékanyag nélkül, kovászos kelesztéssel, pityóka felhasználásával készülnek. Ami a legfontosabb: fatüzelésű kemencében sülnek ropogósra fejtette ki Tibor. Ezenkívül sütnek magos kenyeret és egyfajta rozsos kenyeret is, ami nem tartalmaz fehér lisztet, búza barnaliszt és rozsliszt keverékéből készül. Ajánlott cukorbetegeknek, mivel kisebb a szénhidráttartalma, mint más kenyérféléknek. 

Sütemények készítésével is kísérleteznek, egy héten egyszer sütnek diós tekercset. Tibor megjegyezte: a kenyér alapanyagaként saját termesztésű pityókát használnak fel, ami nem könnyű feladat, hisz a kenyér 20 százalékát ez teszi ki. A rozsszükségletnek is 70 százalékát saját erőből elő tudják teremteni tette hozzá. A kemencébe pedig mindig kell kerüljön apró növésű, hegyen termett fa, amit használat előtt szárítani kell. 

Az elégedett kliens a legjobb reklám

Hétvégén nagyobb az igény a kenyerek iránt, akkor többet is sütnek belőle. Ez kitölti napjuk 12-14 óráját, többet már nem is tudnának felvállalni. Meg kell ismerjék, kóstolják a házi kenyeret az emberek, nagyon nem is reklámozzák, mert szerintük a legjobb reklám az elégedett kliens. Németországba is rendszeresen eljutnak a házi kenyerek a vendégmunkások révén, de a környékről is többen onnan vásárolnak. Lakodalmakra szintén szoktak sütni kenyeret, húsvétkor pedig galambast és különböző asztali díszeket is. 

A Gyergyói Magyar Kultúráért-díjjal kitüntetett Koszta István hangszerkészítőhöz is ellátogathatnak az érdeklődők a hagyományok útja keretében. A zenélés vágya késztette fiatal korában, hogy hegedűt készítsen magának. Az elkészített hangszerrel a kezében addig járt kisebb bálokra zenélni, amíg összegyűlt a pénz egy másik hangszerre. Aztán már lakodalmakban húzták a talpalávalót testvéreivel és néhány falubelivel együtt. Nem kotta alapján, hanem hallás után játszottak a hangszereken. Citerák mellett miniatűr székely kapukat, kokojzaszedőt is készít.

Székelyhon.ro - Csata Beáta

2012. 07. 01.
Hírek